Dr. Clo Malaysia

Clotech Sdn Bhd | PJ 21 COMMERCIAL CENTRE
+6019-609-3188
hello@drclo.com.my

Notis Harta Intelektual

Kesemua Harta Intelektual di Malaysia, Singapura dan Thailand berkenaan pemilikan dan penggunaan Stik Pensterilan & Penyahbau Dr. Clo (Korea) asli dimiliki oleh Clotech Sdn. Bhd.

Tanda Dagangan dan Paten

Stik Pensterilan & Penyahbauan Dr. Clo ialah Paten Berdaftar ®
Nama jenama Dr. Clo dan logo Dr. Clo ialah Tanda Dagangan Berdaftar ®