Mengenai Klorin Dioksida – ClO2

Klorin merupakan gas yang sangat berbahaya dan ramai yang sering keliru dengan ClO2. ClO2 merupakan disinfektan yang efektif dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ia selamat untuk digunakan sekiranya patuh kepada garis panduan WHO dan CDC AS iaitu dengan Had Pendedahan tidak melebihi 0.1ppm. (rujuk WHO_0.1 PPM.PDF)
Klorin Dioksida – Institut Kebangsaan untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH)
Concise International Chemical Assessment Document
Klorin Dioksida – chemicalsafetyfacts.org

ClO2 telah diterima secara meluas oleh banyak organisasi secara umumnya untuk satu objektif iaitu sanitasi.

Penemuan berkenaan ClO2 oleh pasukan R&D:

Mengenai Klorin Dioksida – ClO2

Klorin merupakan gas yang sangat berbahaya dan ramai yang sering keliru dengan ClO2. ClO2 merupakan disinfektan yang efektif dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ia selamat untuk digunakan sekiranya patuh kepada garis panduan WHO dan CDC AS iaitu dengan Had Pendedahan tidak melebihi 0.1ppm. (rujuk WHO_0.1 PPM.PDF)
Klorin Dioksida – Institut Kebangsaan untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH)
Concise International Chemical Assessment Document
Klorin Dioksida – chemicalsafetyfacts.org

ClO2 telah diterima secara meluas oleh banyak organisasi secara umumnya untuk satu objektif iaitu sanitasi.

Penemuan berkenaan ClO2 oleh pasukan R&D: